Corneliu Teofil Teaha

Compania: Teaha Management Consulting
Functia: Administrator
Calitatea in comunitate: Invitat

Asociat unic ṣi Administrator la Teaha Holding Inc. din care face parte societatea de audit, consultanṭă fiscală ṣi expertiză contabilă, Teaha Management Consulting.

Companie înfiinṭată în anul 1997, Teaha Management Consulting dezvoltă relaṭii de parteneriat cu organisme profesionale precum: CECCAR, CAFR, CCFR, ANEVAR, Camera de Comer Romano-Elveiană, AmCham ṣi nu în ultimul rând este membră MGI, una dintre cele mai importante reṭele internaṭionale de consultanṭi financiar-fiscali.

Este cadru didactic asociat la Universitatea „Politehnică” Bucureṣti. Susṭine cursuri exclusiv în limba germană. Scrie articole pentru singura revistă germană de business din România, DeBizz, Ost – West – Contact, revistă turcă, RomZaman ṣi alte reviste de specialitate din România.

Industrie: Contabilitate, Audit

Funcia: Director General

All rights reserved ©RBLS 2017. Site realizat de IN MOTION MEDIA

Log in with your credentials

Forgot your details?