Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

CINE PRELUCREAZĂ DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Romanian Business Leaders („RBL”)  este o organizație apolitică, neguvernamentală și non-profit care asigură o platformă de acțiune și implicare socială pentru liderii din mediul privat.

RBL consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială în afaceri. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

Această declarație de confidențialitate se aplică RBL și filialelor sale (incluzând filialele deținute parțial în care RBL deține direct sau indirect mai mult de 50% din dreptul de vot). Pentru scopul acestei declarații termenul RBL se referă la întregul grup de companii sau, în funcție de caz, la fiecare companie în parte.

RBL are biroul în mun. București, Calea Dorobanților, Nr. 42, Et. 3, Ap. 5, Sector 1, tel. +40 21 794 14 98, adresa de e-mail contact@rbls.ro.

PRINCIPII

Politica de protejare a datelor în RBL se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 • Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
 • Datele personale vor fi corecte și, acolo unde este necesar, actualizate;
 • Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
 • Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

În principiu, RBL colectează în primul rând date personale cum ar fi numele, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, număr pașaport, buletin, cod numeric personal.

Utilizatorii website-ului nostru care doresc să beneficieze de serviciile noastre și să ne furnizeze informații, pot fi rugați să pună la dispoziție date personale pentru ca RBL să poată opera și îmbunătăți serviciile și afacerile.

De asemenea vom colecta adresa candidatului atunci când acesta aplică pentru un post în compania noastră. Mai mult colectăm date personale pentru alte scopuri cum ar fi statistici, administrare și comunicare, IT și administrarea securității, securitate fizică, sisteme de autentificare și autorizare, sisteme de suport, colaborare la proiectele interne și echipele și activitățile organizaționale. Vom procesa datele personale doar pentru un scop specificat, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de legea locală în țările în care operăm.

 CARE SUNT PERSOANELE VIZATE

RBL procesează date ale persoanelor vizate, acestea putând fi angajați, membri RBL, foști membri RBL sau persoane care doresc sa devină membri RBL, voluntari, cadre didactice și alte persoane implicate în viața academică.

În toate cazurile, RBL ia măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor personale ale persoanelor anterior-indicate doar pentru perioada pentru care se justifică o astfel de prelucrare.

SCOPURILE PENTRU CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele personale ale dvs. vor fi procesate în următoarele scopuri, după caz:

 • gestionarea și derularea înregistrării pe site;
 • gestionarea și analizarea aplicațiilor unor potențiali membri;
 • gestionarea voluntariatului efectuat la nivelul RBL;
 • gestionarea și derularea contractelor încheiate între RBL și membrii/angajații săi;
 • gestionarea și trimiterea de informări vizând evenimentele sponsorilor și ale membrilor, proiectele RBL, organizarea unor conferințe, date privind aderarea unor noi membri;
 • răspuns la exercitarea drepturilor persoanelor vizate, întrebări și reclamații, respectiv când ne contactați și solicitați un răspuns sau atunci când interacționați în mod direct cu noi (telefonic); este foarte important să rețineți că, în cazul în care alte persoane folosesc computerul/ dispozitivul dvs. mobil, trebuie să vă deconectați la finalizarea secțiunii de navigare. În caz contrar, orice persoana cu acces la dispozitivele dvs. va avea automat acces și la toate informațiile pe care ni le-ați furnizat;
 • gestionarea și emiterea documentelor financiar-fiscale relevante;
 • gestionarea serviciului de Wi-Fi (daca este cazul).

Datele personale nu vor fi divulgate persoanelor terțe cu excepția situațiilor în care divulgarea este necesară pentru a putea oferi serviciile noastre. În mod ocazional semnăm contracte cu alte companii și parteneri de afaceri care lucrează în numele nostru, cum ar fi avocați externi pentru a procesa o reclamație, companii tehnice pentru procesarea și livrarea sistemelor și tehnologiilor care dezvoltă produsele și serviciile noastre și în aceste cazuri vom divulga informațiile necesare.

CÂT TIMP SUNT PĂSTRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

RBL va păstra datele personale numai în timpul perioadei rezonabil necesare, ținând cont de necesitatea răspunderii la întrebările care se adresează sau a rezolvării problemelor, realizarea de îmbunătățiri, activarea serviciilor și îndeplinirea tuturor cerințelor legislației aplicabile.

RBL va păstra datele personale o perioadă rezonabilă, inclusiv după ce persoana interesată nu mai utilizează serviciile RBL sau nu mai utilizează site-ul. În toate cazurile, datele vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate acestea.

TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

RBL dispune de următoarele temeiuri recunoscute de către Regulament pentru a putea procesa datele personale:

Executarea contractului sponsorizare – temeiul legal al procesării datelor personale ale persoanei interesate care sunt colectate este gestionarea contractului încheiat cu membrul nostru. În acest sens, persoana interesată este obligată să furnizeze datele necesare pentru gestionarea acestuia.

Obligațiile legale – gestionarea și emiterea documentelor financiar-contabile necesare ori a celor vizând relația RBL cu ANAF și alte autorități ale statului.

Consimțământul – temeiul legal al procesării datelor personale ale persoanei interesate va fi consimțământul acesteia în următoarele ipoteze:

 • înregistrare pe site și gestionare cont;
 • gestionarea trimiterii de informații vizând evenimentele sponsorilor și ale membrilor, proiectele RBL, organizarea unor conferințe, date privind aderarea unor noi membri;
 • răspunsul la exercitarea drepturilor persoanelor vizate, răspunderea la întrebări și reclamații ale părții interesate;
 • gestionarea serviciului de Wi-Fi (dacă este cazul).

Interes legitim – în legătură cu următoarele scopuri, temeiul legal al procesării datelor personale ale persoanei interesate va fi interesul legitim al RBL:

 • elaborarea de profiluri pentru trimiterea de informații vizând evenimentele sponsorilor și ale membrilor, proiectele RBL, organizarea unor conferințe, date privind aderarea unor noi membri;
 • trimiterea de sondaje în legătură cu activitatea RBL.

TRANSFER DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele sunt prelucrate în principal în cadrul Uniunea Europeană.

RBL utilizează și procesează datele personale numai în cadrul filialelor implicate. Nu are loc transferul datelor prin vânzare, închiriere sau schimb. Dacă RBL transmite datele unor terți pentru executarea unui serviciu, aceștia sunt obligați să respecte prevederile GDPR UE (articolul 28) sau alte prevederi legale privind confidențialitatea. În principiu, RBL nu transmite datele cu caracter personal unor terțe părți, cu excepția cazului în care persoanele în cauză și-au dat consimțământul sau există o obligație legală de a transmite date.

UTILIZARE COOKIE

Website-ul RBL și partenerii săi utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență utilizatorilor și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot indentifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să deactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre.

PLANGERI

Clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către persoana de contact în timp util și în concordanță cu procedurile interne.

În cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și RBL nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare.

Plângerile pot fi trimise la Mona Gheorghe, e-mail: dataprotection@rbls.ro.

CUM PROTEJEAZĂ RBL DATELE PERSONALE?

RBL ia măsurile de precauție tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor personale prelucrate. Datele sunt protejate cu atenție împotriva pierderii, distrugerii, falsificării, manipulării și accesului sau dezvăluirii neautorizate. Personalul și partenerii RBL sunt obligați să mențină confidențialitatea datelor cu caracter personal și sunt instruiți cu privire la modul de tratare a datelor. Securitatea sistemelor informatice utilizate este monitorizată în mod regulat.

Site-ul utilizează tehnici de securitate a informației, precum firewall-uri, proceduri de control al accesului și mecanisme criptografice, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitate acestora. Cu acest obiectiv, utilizatorul acceptă ca RBL să obțină date în scopul autentificării corespunzătoare pentru controalele de acces.

Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise la Mona Gheorghe, e-mail: dataprotection@rbls.ro.

CARE SUNT DREPTURILE LEGATE DE DATELE PERSONALE?

Vă rugăm să găsiți în cele ce urmează drepturile dvs. în calitate de persoana vizată și protejată de dispozițiile GDPR, însoțite de o scurtă descriere a acestora.

Dreptul de acces Aveți dreptul să obțineți confirmarea în legătură cu procesarea sau nu a datelor personale care vă privesc de către RBL, precum și să accesați datele personale pe care le deține RBL în legătură cu dvs.
Dreptul la rectificare Aveți dreptul să solicitați ca RBL să rectifice datele personale atunci când sunt inexacte sau să se completeze în cazul în care sunt incomplete. Dacă sunteți înregistrat(ă) pe site-ul nostru, poate fi mai simplu să le corectați direct dvs. prin intermediul modificării profilului.
Dreptul la eliminarea datelor/dreptul la ștergerea acestora din baza de date Ne puteți solicita ca datele personale să fie șterse atunci când, între altele, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate.
Dreptul la limitare Aveți dreptul să solicitați limitarea procesării datelor, caz în care le vom păstra numai pentru exercitarea sau răspunderea la reclamații.
Dreptul la portabilitate Aveți dreptul să primiți datele personale în format structurat, de uz obișnuit și cu citire mecanică, și de a le transmite altui responsabil, atunci când procesarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract, și se efectuează prin mijloace automatizate.
Dreptul la opoziție Vă puteți opune ca datele personale să facă obiectul unei procesări bazate pe interesul public sau legitim urmărit de RBL. În acest caz, RBL nu va mai procesa datele, cu excepția cazului în care există motive legitime și imperioase, se depun reclamații sau se răspunde la reclamații.
Decizii individuale automatizate Aveți dreptul să nu faceți obiectul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizată, inclusiv al elaborării de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod semnificativ în mod similar. Totuși, nu va fi posibilă exercitarea unui astfel de drept în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și RBL, este autorizată de dreptul aplicabil RBL, cu condiția să se stabilească măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dvs. legitime; sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
Dreptul de a depune o reclamație Aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu adresa în București, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30.

Pentru procesarea cererii, vă putem solicita identificarea prin prezentarea unui act de identitate.

Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate pe emailul dataprotection@rbls.ro.

Meniu