Termeni și condiții

INREGISTRAREA SI ELIGIBILITATEA

Pentru a participa la Romanian Business Leaders Summit (RBLS), este nevoie ca persoanele interesate sa se pre-inregistreze folosind formularul online de contact, sa adere la Codul de conduita RBLS si sa fie de acord cu Termenii si Conditiile prezentate mai jos.

Imediat dupa trimiterea formularului de pre-inregistrare, Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” primeste o notificare a solicitarii de participare si demareaza procesul de stabilire a eligibilitatii participantului, care va dura maxim 3 (trei) zile lucratoare. Pentru a fi eligibili sa participe la Summit, este nevoie ca persoanele interesate sa demonstreze prin actiunile lor publice ca impartasesc spiritul comunitatii Romanian Business Leaders, descris in Codul RBLS si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  1. participantul este director general al unei companii mici sau medii sau reprezentant de top din managementul unei companii de mari dimensiuni din Romania;
  2. participantul are o reputatie ireprosabila in business si nu a avut vreodata probleme de ordin legal;
  3. participantul conduce o afacere productiva pentru societate, respectiv o activitate care sa nu promoveze specula, ci obtinerea de venituri prin livrarea de valoare in economie.

Participantii care intrunesc conditiile de mai sus vor primi avizul de eligibilitate din partea consiliului director al Fundatiei “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” si un e-mail continand pasii de urmat pentru a finaliza inregistrarea.

Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” isi rezerva dreptul de a ridica avizul de eligibilitate in cazul in care in perioada de la inregistrare si pana la data evenimentului (3-4 martie 2016), solicitantul nu mai intruneste conditiile de eligibilitate. In acest caz, consiliul director al Fundatiei poate decide excluderea participantului de la Summit si returnarea integrala a taxei de participare achitata.

CONFIRMAREA

Imediat dupa finalizarea inregistrarii, participantii vor primi prin e-mail la adresa indicata in formular, factura proforma. Inregistrarea la Romanian Business Leaders Summit (RBLS) va fi confirmata prin e-mail dupa efectuarea platii taxei de participare. Participantii care sunt din afara Bucurestiului si au optat sa beneficieze de tarifele speciale oferite de hotelurile partenere, vor primi in cadrul aceluiasi e-mail detaliile pentru a rezerva camerele dorite pe perioada Summit-ului.

TAXA DE PARTICIPARE SI PLATA

Taxa standard de participare la Romanian Business Leaders Summit este de 500 euro + TVA si va trebui platita inainte de Summit. Tarife preferentiale si promotionale sunt aplicabile pentru mai multe categorii de participanti, in functie de calitatea si gradul lor de implicare in activitatea Romanian Business Leaders. Taxa de participare se plateste in lei si include accesul la toate sesiunile plenare si de lucru, accesul la toate cinele festive si pranzuri, precum si accesul la toate sesiunile de networking. Taxa de participare standard exclude costurile de cazare, transportul de la aeroport la hotel si inapoi, transportul de la hotel la locul de desfasurare a Summit-ului.

ANULARI

Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” nu ramburseaza taxa de participare in cazul in care participantul isi anuleaza participarea. Exceptie de la prevederile politicii de anulare a participarii fac cazurile in care a avut loc un deces in familia participantului sau acesta se afla in imposibilitatea de a participa la summit din cauza unor motive medicale dovedite cu certificat medical. Dreptul de participare la Romanian Business Leaders Summit (RBLS) poate fi transferat doar prin acordul scris al Fundatiei “ROMANIAN BUSINESS LEADERS”. Pentru a transfera dreptul de participare, participantul confirmat trebuie sa transmita o solicitare scrisa la punctul de lucru al Fundatiei (Str. Calea Dorobantilor nr. 42, et. 3, ap. 5, sector 1, Bucuresti) sau prin e-mail la contact@rbls.ro, mentionand motivul solicitarii transferului, persoana pentru care se solicita inlocuirea, o declaratie pe proprie raspundere ca persoana recomandata pentru a prelua dreptul de participare indeplineste conditiile de eligibilitate pentru a participa la Romanian Business Leaders Summit si datele de contact ale acesteia (telefon si e-mail).

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul website-ului www.rbls.ro, sub autorizatia nr. 21147 din registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare: Legalitatea. Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” prelucreaza date cu caracter personal in temeiul si in conformitate cu prevederile legale; Scopul bine-determinat. Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal cu scopul bine determinat, explicit si legitim al inregistrarii participantilor la evenimentul Romanian Business Leaders Summit (RBLS) si al emiterii facturilor aferente catre persoane fizice si juridice, folosind datele pentru reclama, marketing si publicitate; Confidentialitatea. Persoanele care prelucreaza, in numele Fundatiei “ROMANIAN BUSINESS LEADERS”, date cu caracter personal au prevazuta in contractul de munca sau in contractul de prestari servicii o clauza de confidentialitate; Consimtamantul persoanei vizate. Persoanele ale caror date personale sunt prelucrate de catre Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” isi dau acordul asupra prelucrarii datelor personale, dupa ce, in prealabil, s-au informat si si-au format propria alegere; Informarea. Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” pune la dispozitie persoanelor ale caror date sunt procesate toate informatiile necesare luarii deciziei de a fi sau nu de acord cu prelucrarea datelor personale; Calitatea datelor. Datele procesate de Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” sunt adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate; Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de a avea acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra lor, de a se opune prelucrarii lor si de a nu fi supuse unor decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate; drepturile de acces, de corectare si de opozitie se pot exercita, in conditiile Legii, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, transmisa la adresa de e-mail a Fundatiei “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” (contact@rbls.ro). Raspunsul Fundatiei va veni in termen de maxim 15 zile; in situatia in care prelucrarea datelor este considerata ilegala, persoana in cauza se poate adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro sau instantelor competente aflate in raza domiciliului sau; Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal luate de Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel optim de siguranta a datelor cu caracter personal procesate; Notificarea. Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” a notificat operatiunile de procesare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, primind un numar de operator. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automatizate si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care asigura securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate. Toate datele personale sunt stocate intr-o baza de date pe un server securizat, intr-un datacenter dedicat. Pentru protectia acestora, Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” ia urmatoarele masuri de siguranta: accesul limitat numai angajatilor care au nevoie de date pentru furnizarea serviciilor accesul la bazele de date pe baza de cont de utilizator, parola si introducere cod CAPTCHA, conturile nefolosite mai mult de 30 de zile fiind dezactivate iar accesul fiind refuzat in cazul a cinci tentative esuate de autentificare, stocarea bazei de date pe calculatoare protejate prin firewall, folosirea de certificate de securitate pentru transmiterea datelor responsabilizarea angajatilor cu mesaje de atentionare care le reamintesc ca lucreaza cu baze de date cu caracter personal atat la autentificarea in sistem cat si in timpul activitatii propriu-zise. Serverul de baze de date este protejat la nivelul de retea de un firewall ce nu permite conectarea la aceste servere din internet. Singurele modalitati de acces din afara sunt: prin protocolul HTTP (pagini web). Datele personale vor fi pastrate pe durata necesara acordarii serviciilor contractate, inclusiv dupa finalizarea evenimentului Romanian Business Leaders Summit, pentru a permite transmiterea informatiilor si a feedback-urilor post-eveniment. Dupa aceasta data, datele vor fi sterse fizic de pe hard-disk. Solicitantii trebuie sa furnizeze datele cu caracter personal din formularele de pre-inregistrare si inregistrare pentru a li se verifica eligibilitatea si pentru a li se confirma participarea la Romanian Business Leaders Summit. Refuzul de a furniza aceste datele va atrage imposibilitatea procesarii solicitarii de participare la eveniment. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator, respectiv Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS”, prin persoanele imputernicite si de catre partenerii contractuali ai operatorului. Solicitantii sunt de acord sa primeasca informatii despre produsele, serviciile si evenimentele oferite de Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS”. Solicitantii sunt de acord ca fotografiile pe care le incarca pe www.rbls.ro sau pe care le trimit catre Fundatie sa fie folosite de catre „ROMANIAN BUSINESS LEADERS” in comunicarea publica. Datele solicitantilor nu vor fi transferate in strainatate. Daca unele din datele furnizate sunt incorecte, solicitantii sunt rugati sa informeze Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” cât mai curand posibil.

MODIFICARI ALE PROGRAMULUI / EVENIMENTULUI

Cu toate ca la momentul intrarii in tipar detaliile materialelor de informare sunt corecte, Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” isi rezerva dreptul de a face modificarile care se dovedesc a fi inevitabile asupra programului, orarului si identitatii vorbitorilor. Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” isi rezerva, de asemenea, dreptul de a anula Summit-ul si de a oferi in schimb delegatilor posibilitatea de a opta (i) intre participarea la Summit la o data alternativa sau (ii) restituirea taxei de participare fara alte obligatii financiare din partea Fundatiei “ROMANIAN BUSINESS LEADERS”, ca rezultat al pierderilor sau prejudiciilor indirecte.

FORTA MAJORA

Daca din orice motiv cauzat sau care este atribuit actelor, evenimentelor, omisiunilor sau accidentelor care nu sunt sub controlul Fundatiei “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” (un “Eveniment de Forta Majora” – incluzand dar nefiind limitat la: greve; reglementari sau hotarari ale autoritatilor guvernamentale; dezordine publica; dezastre; acte de terorism; razboi; prabusirea structurilor unor cladiri; conditii de vreme extrema; si alte acte necontrolabile de om) sunt necesare modificari la planificarea originala a Summit-ului sau devine imposibil ca Summit-ul sa aiba loc, Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” este eliberata de orice obligatii si nu are responsabilitatea de a plati compensatii si restituiri aferente oricaror cheltuieli suplimentare. De asemenea, Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” nu va fi responsabila pentru incovenientele sau pierderile de afaceri suferite de participanti.

In plus, Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” isi rezerva dreptul de a retine partial sau total taxele platite de participanti drept contributie pentru a acoperi costurile administrative si de inchiriere a locului desfasurarii evenimentului, achitate sau angajate contractual spre a fi achitate.

DECLARATIE DE RENUNTARE SI ELIBERARE DE RESPONSABILITATE

In relatia cu Fundatia “ROMANIAN BUSINESS LEADERS”, organizatie non-profit care organizeaza, intermediaza si permite participarea la Romanian Business Leaders Summit (RBLS) 2016, prin prezenta, solicitantul declara ca renunta la toate pretentiile pe care le are acum si pe care le-ar putea avea in viitor in relatia cu Fundatia, directorii, executivii, angajatii si membrii sai (denumiti colectiv “Reprezentantii RBL”) si ca participarea sa la acest Summit se face pe propria raspundere si isi asuma intreaga responsabilitate si riscul de pierdere ce ar putea rezulta din aceasta participare. Fundatia nu va fi responsabila pentru nicio dauna speciala, indirecta, incidentala, rezultata sau punitiva si pentru nicio alta dauna de orice natura, fie contractuala, statutara, de prejudiciu (inclusiv, fara limitare la, neglijenta) sau de alta natura ca urmare a calatoriei si participarii solicitantului la Romanian Business Leaders Summit si la orice alte activitati conexe Summit-ului. Solicitantul recunoaste ca Fundatia sau Reprezentantii RBL nu i-au facut promisiuni, declaratii sau afirmatii similare in legatura cu siguranta sau pericolul asociate deplasarii la Summit sau participarii la orice activitate sau eveniment legat, asociat sau conectat in orice fel de Summit si confirma ca a citit si inteles prevederile care decurg din aceasta declaratie de renuntare si eliberare de responsabilitate si ca accepta termenii ei drept conditie de a participa la Romanian Business Leaders Summit (RBLS). Solicitantul este de acord ca interventiile si punctele de vedere pe care le expune pe parcursul Summit-ului sa fie consemnate si inregistrate audio si video, intelegand ca pe baza acestor insemnari va fi elaborat Memorandumul Summit-ului, care va fi facut public.

Meniu