Termeni și condiții

ÎNREGISTRAREA ȘI ELIGIBILITATEA

Pentru a participa la Romanian Business Leaders Summit (RBLS), este nevoie că persoanele interesate să completeze formularul de comandă din pagina de bilete și să finalizeze procesul de plată a biletului comandat.

Persoanele eligibile să participe la Summitul Romanian Business Leaders trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. participantul este director general al unei companii mici sau medii sau reprezentant de top din managementul unei companii de mari dimensiuni din România;
  2. participantul are o reputație ireproșabilă în business și nu a avut vreodată probleme de ordin legal;
  3. participantul conduce o afacere productivă pentru societate, respectiv o activitate care să nu promoveze specula, ci obținerea de venituri prin livrarea de valoare în economie.

CONFIRMAREA PARTICIPĂRII

Dacă plata a fost realizată cu cardul, participantul va primi automat un e-mail de confirmare a înscrierii sale împreună cu factura.

Dacă plata a fost realizată prin transfer bancar, în momentul în care suma va ajunge în contul Fundației, va fi trimis un e-mail de confirmare și împreună cu factura.

În săptămâna de dinaintea evenimentului, toți participanții vor primi pe email completat în momentul achiziției biletului, codul QR pe baza căruia se va face accesul la eveniment.

TAXA DE PARTICIPARE

Taxa standard de participare la Romanian Business Leaders Summit este de 500 euro + TVA și va trebui plătită înainte de Summit. Tarife preferențiale și promoționale sunt aplicabile pentru mai multe categorii de participanți, în funcție de calitatea și gradul lor de implicare în activitatea Romanian Business Leaders. Taxa de participare se plătește în lei și include accesul la toate sesiunile plenare și de lucru, accesul la toate cinele festive și prânzuri, precum și accesul la toate sesiunile de networking. Taxa de participare standard exclude costurile de cazare, transportul de la aeroport la hotel și înapoi, transportul de la hotel la locul de desfășurare a Summit-ului.

ANULĂRI

Fundația “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” nu rambursează taxa de participare în cazul în care participantul își anulează participarea. Excepție de la prevederile politicii de anulare a participării fac cazurile în care a avut loc un deces în familia participantului sau acesta se află în imposibilitatea de a participa la Summit din cauza unor motive medicale dovedite cu certificat medical. Dreptul de participare la Romanian Business Leaders Summit (RBLS) poate fi transferat doar prin acordul scris al Fundației “ROMANIAN BUSINESS LEADERS”. Pentru a transfera dreptul de participare, participantul confirmat trebuie să transmită o solicitare scrisă la punctul de lucru al Fundației (Str. Calea Dorobanților nr. 42, et. 3, ap. 5, sector 1, București) sau prin e-mail la contact@rbls.ro, menționând motivul solicitării transferului, persoană pentru care se solicită înlocuirea, și datele de contact ale acesteia (nume, prenume, organizație, număr de telefon și e-mail).

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Informarea privind politica de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi regăsită aici.

MODIFICĂRI ALE PROGRAMULUI / EVENIMENTULUI

Cu toate că la momentul intrării în tipar detaliile materialelor de informare sunt corecte, Fundația “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” își rezervă dreptul de a face modificările care se dovedesc a fi inevitabile asupra programului, orarului și identității vorbitorilor. Fundația “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” își rezervă, de asemenea, dreptul de a anula Summit-ul și de a oferi în schimb participanților posibilitatea de a opta (i) între participarea la Summit la o dată alternativă sau (ii) restituirea taxei de participare fără alte obligații financiare din partea Fundației “ROMANIAN BUSINESS LEADERS”, ca rezultat al pierderilor sau prejudiciilor indirecte.

FORȚĂ MAJORĂ

Dacă din orice motiv cauzat sau care este atribuit actelor, evenimentelor, omisiunilor sau accidentelor care nu sunt sub controlul Fundației “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” (un “Eveniment de Forță Majoră” – incluzând dar nefiind limitat la: greve; reglementări sau hotărâri ale autorităților guvernamentale; dezordine publică; dezastre; acte de terorism; război; prăbușirea structurilor unor clădiri; condiții de vreme extremă; și alte acte necontrolabile de om) sunt necesare modificări la planificarea originală a Summit-ului sau devine imposibil ca Summit-ul să aibă loc, Fundația “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” este eliberată de orice obligații și nu are responsabilitatea de a plăti compensații și restituiri aferente oricăror cheltuieli suplimentare. De asemenea, Fundația “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” nu va fi responsabilă pentru incovenientele sau pierderile de afaceri suferite de participanți. 

În plus, Fundația “ROMANIAN BUSINESS LEADERS” își rezervă dreptul de a reține parțial sau total taxele plătite de participanți drept contribuție pentru a acoperi costurile administrative și de închiriere a locului desfășurării evenimentului, achitate sau angajate contractual spre a fi achitate.

DECLARAȚIE DE RENUNȚARE ȘI ELIBERARE DE RESPONSABILITATE

În relația cu Fundația “ROMANIAN BUSINESS LEADERS”, organizație non-profit care organizează, intermediază și permite participarea la Romanian Business Leaders Summit (RBLS), prin prezența, solicitantul declara că renunta la toate pretențiile pe care le are acum și pe care le-ar putea avea în viitor în relația cu Fundația, directorii, executivii, angajații și membrii săi (denumiți colectiv “Reprezentanții RBL”) și că participarea să la acest Summit se face pe propria răspundere și își asumă întreagă responsabilitate și riscul de pierdere ce ar putea rezultă din această participare. Fundația nu va fi responsabilă pentru nicio dauna specială, indirectă, incidentală, rezultată sau punitivă și pentru nicio altă dauna de orice natură, fie contractuală, statutară, de prejudiciu (inclusiv, fără limitare la, neglijență) sau de altă natură că urmare a călătoriei și participării solicitantului la Romanian Business Leaders Summit și la orice alte activități conexe Summit-ului. Solicitantul recunoaște că Fundația sau Reprezentanții RBL nu i-au făcut promisiuni, declarații sau afirmații similare în legătură cu siguranță sau pericolul asociate deplasării la Summit sau participării la orice activitate sau eveniment legat, asociat sau conectat în orice fel de Summit și confirmă că a citit și înțeles prevederile care decurg din această declarație de renunțare și eliberare de responsabilitate și că acceptă termenii ei drept condiție de a participa la Romanian Business Leaders Summit (RBLS). Solicitantul este de acord că intervențiile și punctele de vedere pe care le expune pe parcursul Summit-ului să fie consemnate și înregistrate audio și video, înțelegând că parte dintre aceste înregistrări vor fi folosite în promovarea evenimentului și evenimentelor viitoare, acestea fiind publice.

Meniu